Skip to content

landing pages

Landing

Co to są landingi i po co się je stosuje?

W artykule omówiono koncepcję landing page, czyli strony docelowej, której celem jest przekonanie użytkownika do podjęcia określonej akcji, takiej jak zakup produktu lub zapisanie się na newsletter. Omówiono także kluczowe elementy skutecznej strony docelowej, takie jak atrakcyjny nagłówek, czytelna treść, wywołujący akcję przycisk i łatwość nawigacji. Autor przedstawił także różne rodzaje landingów, w tym landing page sprzedażowy, landing page lead generation i landing page pobierania. W końcu, podkreślono ważność mierzenia skuteczności landingów i optymalizowania ich za pomocą narzędzi analitycznych, aby uzyskać jak największą konwersję.